Sınavdır Geçer

Genel Bilgiler

Türkiye'de 2 ya da 3 yıllık ön lisans programlarını içeren Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve AÖF sonrası, üniversitelerin (fakülte ya da yüksekokul) 4-6 yıllık örgün lisans programlarına alınacak öğrencilerin seçimi tek basamaklı bir sınav uygulanarak yapılır. Bu sınava, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) denir.

DGS-2015, 26 Temmuz 2015 Pazar günü saat 09.30'da yapılacaktır. Sınav 3 saat (180 dakika) sürecektir.

AÖF ve MYO ön lisans programlarından mezun olanlardan kendi alanlarındaki AÖF lisans programlarına devam etmek isteyenler DGS'ye girmeden kendi alanlarındaki AÖF lisans programlarına doğrudan kayıt yaptırabilirler.

DGS'de, Sözel ve Sayısal olmak üzere iki ayrı bölüm vardır. Her bölümde 80'er, toplam 160 soru var. DGS, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçüldüğü yetenek sorularından oluşuyor. Sorular, önlisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen önlisans mezunlarının yanıtlayabilecekleri nitelikte olacaktır.

 

4 yanlış 1 doğru yanıtı götürür. Yanlışların çıkartılması ile adayların netleri hesaplanır; adayların, yaptıkları netler değerlendirilerek, SÖZEL STANDART PUAN; SAYISAL STANDART PUAN puanları hesaplanır. Bu standart puanlar belli katsayılarla çarpılarak ve AÖBP eklenerek DGS puanları oluşturulur: DGS-SÖZ; DGS-SAY ve DGS-EA.

 

Önlisans Başarı Puanı (ÖBP)

2015-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

Ön lisans Başarı Puanı (ÖLBP), ön lisans programlarını bitirmiş öğrencilerin diploma notlarına göre; ÖSYM’ce hesaplanır. Önce her öğrencinin diploma notu hesaplanır. Sonra programın genel diploma notları ortalaması ve standart sapması hesaplanır. Sonra her öğrencinin 50-100 arası ÖBP’si hesaplanır.

 

Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanının Hesaplanması (AÖBP)

DGS puanları ile yerleştirme yapılırken, Ağırlıklı Ön lisans Başarı Puanı (AÖBP) belli bir katsayı ile çarpılarak, DGS puanlarına eklenir. AÖBP, 50 ile 100 arasında değişir.

Bu hesaplama için;
Her programın DGS puan ortalamaları hesaplanır.
Bu işlem AP-SAY (Sayısal Ağırlıklandırma Puanı), AP-SÖZ(Sözel Ağırlıklandırma Puanı) olarak yapılır. AP-SAY ve AP-SÖZ’ün 0,5 ile çarpımları toplamı da AP-EA’yı (Eşit Ağırlıklı Ağırlıklandırma Puanı) oluşturur.
ÖBP, liselerin ilgili yıllardaki DGS AP ortalamalarına göre ağırlıklandırılır. Yani AÖBP’ye dönüştürülür.
Sonuçta her aday için ilgili DGS puan ortalamaları kullanılarak,
AÖBP-SAY
AÖBP-EA
AÖBP-SÖZ olmak üzere ayrı AÖBP hesaplanır.
AÖBP’ler ilgili puanlara 0,6 katsayı ile çarpılarak eklenerek, yerleştirme puanları oluşturulur.

 

ÖSYM tercih etmediğim sınav merkezinde sınava gireceğimi beyan eden bir belge düzenlemişse ne yapmalıyım?

ÖSYM genelde siz adayların sınav yeri tercihlerini dikkate alarak sınav salonlarını belirler. Ancak öğrenci sayısı sınavda kullanılacak okul kontenjanından fazla olan bölgelerdeki bazı adayları tercih edilen bölgenin yakınındaki diğer bölgelere atayabilir. Sınav yerleri belirlendikten sonra herhangi bir değişim yapılamaz. Bu nedenle yapmanız gereken, sınav yerinizi önceden görmek, sınav günü rahat bir şekilde ulaşabilmeniz için gerekli planlamayı yapmaktır.

 

 

Mesaj Gönderin

Size en kısa sürede geri dönebilmemiz için aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz.

Doğrulama Kodu
PUAN VE SIRALAMA BİLGİLERİ
Puan Türü Ham Puan Ham Sıra Yerleştirme Puanı Yerleştirme Sırası
Okan Üniversitesi